Articles

Paweł Fiktus

pawelf_26@o2.pl

Articles

Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego

AbstractDownload article

Nietzsche, Berdyaev, religiosity, state, communism

Doktryna faszyzmu w ujęciu polskiego solidaryzmu według myśli prawnej Leopolda Caro

AbstractDownload article

Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim

Download article

Recenzja: Na szlakach zgody: rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918–1939 (Na šlȃhu do zlagodi: virazniki pol’s’ko-ukraїns’kogo porozumìnnȃ 1918–1939)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout