Artykuły

Tomasz Kruszewski ORCiD: 0000-0002-3062-9454

kruszewski@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Profesor Alfred Konieczny

Pobierz artykuł

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractPobierz artykuł

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Przeobrażenia w relacjach podróżniczych od XVI do połowy XIX wieku na przykładzie opisów Torunia

Pobierz artykuł

Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893

AbstractPobierz artykuł

nineteenth-century Silesia, provincial government, organization and treatment of the mentally ill

Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w  służbie hrabiów von Nassau. Studium historycznoprawne i  genealogiczne

AbstractPobierz artykuł

Keywords: free knighhood of Reich, clerk of Counts of Nassau, Germany, Hesse, The Netherlands, history of state and law, genealogy

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

AbstractPobierz artykuł

subjective rights of private individuals, rights of privacy  (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa

AbstractPobierz artykuł

free imperial knights, officials of the Margraves and Burgraves of Meissen, Germany, Hesse, Saxony, history of the state and law, genealogy, freie Reichsritterschaft, Beamten der Markgrafen und Burggrafen von Meißen, Deutschland, Hessen, Sachsen, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie

Mikołaj Kornicz — polski husyta oczami historyka ustroju i prawa

AbstractPobierz artykuł

history of the state and law, genealogy, chivalry, 15th century, town and court registers, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Ritterschaft, 15. Jahrhundert, Hussitismus, acta terrestria et castrensia Landes- und städtische Gerichtsbücher, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Kopfsteuer, Landgüter

Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945

AbstractPobierz artykuł

Rozwój zakładów dla dzieci głuchoniemych i ociemniałych na Śląsku w okresie od Wiosny Ludów do ustanowienia II Rzeszy Niemieckiej

AbstractPobierz artykuł

Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku

AbstractPobierz artykuł

Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych

AbstractPobierz artykuł

history of the state and law, genealogy, chivalry, 14th and 15th centuries, town and court registers, civil law and criminal law, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, monetary system, punishments, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Rittertum, 14. und 15. Jahrhundert, Land- und Stadtgerichtsbücher, Zivil- und Strafrecht, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Wergeld, Güter, Monetärsystem, Strafen

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy