Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 32, 2010, ss.472

Articles

W poszukiwaniu istoty polityki i tego, co polityczne. Tomasz Mann, Max Weber, Carl Schmitt i Hannah Arendt pomiędzy emocjami, marzeniami i poczuciem rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

Eric Voegelin wobec narodowego socjalizmu. Próba filozoficzno-religijnej interpretacji zjawiska

AbstractDownload articleDownload article

Nadczłowiek — najwyższy autorytet i prawodawca

AbstractDownload articleDownload article

Krytyka demokracji w ideologii Adolfa Hitlera

AbstractDownload articleDownload article

Wódz i jego drużyna. Początki kształtowania się władzy i autorytetu Adolfa Hitlera wśród nazistów

AbstractDownload articleDownload article

Koncepcje i instytucje narodowosocjalistycznego prawa według Karola Joncy

AbstractDownload articleDownload article

Giovanni Papini. Od nacjonalizmu estetyzującego do futuryzmu politycznego (1903–1914)

AbstractDownload articleDownload article

„Per una nuova democrazia” — krytyka faszyzmu w myśli politycznej Giovanniego Amendoli

AbstractDownload articleDownload article

Synarchizm meksykański (1931–2009): geneza, dzieje, doktryna. Część II (1945–2009)

AbstractDownload articleDownload article

Ewolucja doktryny „konstytucjonalizmu radzieckiego” 1918–1991

AbstractDownload articleDownload article

Związek Radziecki jako państwo skorumpowane

AbstractDownload articleDownload article

Doktryna rasowa Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941–1945)

AbstractDownload articleDownload article

Europa międzywojenna wobec rządów Józefa Piłsudskiego. Interpretacje „samoograniczającej się dyktatury” (1926–1935)

AbstractDownload articleDownload article

Polska prasa prawicowa wobec interwencji Włoch i III Rzeszy w Hiszpanii 1936–1939

AbstractDownload articleDownload article

Polski ruch narodowosocjalistyczny w latach 30. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau ludności żydowskiej z getta krakowskiego w relacjach ofiar

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Philippe Foro, Włochy faszystowskie, Avalon, Kraków 2008, ss. 318

Download articleDownload article

Recenzja: Joanna Sondel-Cedarmas, Gabriele D’Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Universitas, Kraków 2008, ss. 317

Download articleDownload article

Recenzja: Werner Jochmann, Kryzys społeczny. Antysemityzm. Narodowy Socjalizm, wstęp i opracowanie Henryk Olszewski, przeł. Bolesław Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, t. I, ss. 597

Download articleDownload article

Recenzja: Fabrice d’Almeida, Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, przeł. Andrzej Wiśniewski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 383

Download articleDownload article

Recenzja:The Holocaust: Voices of Scholars, red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Austeria, Cracow 2009, ss. 297

Download articleDownload article

Recenzja: Alina Skibińska (współpr. Marta Janczewska et al.), Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Cyklady, Warszawa 2007, ss. 515

Download articleDownload article

Recenzja: Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 224

Download articleDownload article

Recenzja: Manus I. Midlarsky, The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century, Cambridge University Press, New York 2005, ss. 463

Download articleDownload article

Recenzja: Chris Bishop, Zagraniczne formacje SS. Zagraniczni ochotnicy w Waffen-SS w latach 1940–1945, Muza SA, wyd. II, Warszawa 2008, ss. 192

Download articleDownload article

Recenzja: Mark Sołonin, 23 Czerwca — Dzień „M”, przeł. Jerzy Redlich, Dom Wydawniczy Rebis, wyd. I, Warszawa 2008, ss. 520

Download articleDownload article

Recenzja: Heather Pringle, Plan rasy panów. Instytut naukowy Himmlera a Holokaust, przeł. Jacek Lang, Zysk i s-ka Wydawnictwo, wyd. I, Poznań 2009, ss. 382

Download articleDownload article

Sprawozdanie z seminarium naukowego "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat", poświęconego pamięci Henryka Sławika w 65. rocznicę śmierci polskiego dyplomaty

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout