Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41, 2019, nr 1, ss.172

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Game theory and contemporary conflicts

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.1

AbstractDownload articleDownload article

game theory, tactical game, information superiority

Benedykt XVI o terroryzmie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.2

AbstractDownload articleDownload article

Ratzinger, Benedict XVI, terrorism, peace, state, law

The legal status of local self-government in the field of public security

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.3

AbstractDownload articleDownload article

local self-government, security

Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.4

AbstractDownload articleDownload article

human trafficking, women and children trade, white slave trade, safety, safety hazard, political nature of the white slave trade crime

Information in the aspect of security threats and challenges

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.5

AbstractDownload articleDownload article

information, information processing, disinformation, security system, national security

Rola byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych w cywilnym wywiadzie i kontrwywiadzie Polski i Czech w latach 1989– 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.6

AbstractDownload articleDownload article

retirement, polish Security Service, Czech services

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.7

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Demographic determinants of the power of the state

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.8

AbstractDownload articleDownload article

power of the state, power-building factors, demographic factors

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout