Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 40, 2018, nr 4, ss.204

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Artykuły problemowe

Psychologiczne i językowe uprzedmiotowienie obcych (stereotypizacja i dehumanizacja wrogów)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.1

AbstractDownload articleDownload article

stereotype, language, public discourse, objectification, dehumanization

Ruch Narodowo-Socjalistyczny (NSB) w Niderlandach i jego koncepcja polityki zagranicznej w latach 1931–1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Anton Mussert, fascism, the Netherlands, NSB, foreign policy

Obozy koncentracyjne jako nowoczesna forma zwalczania przestępczości w Republice Federalnej Niemiec?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.3

AbstractDownload articleDownload article

Nazi officials, prosecuting Nazi war criminals, concentration camps, criminal police, Gestapo, post-war Germany, Konrad Adenauer

Mechanika biurokracji w serialu „The Wire”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.4

AbstractDownload articleDownload article

bureaucracy, The Wire, institutions, policy, public choice school

Totalitaryzm a funkcjonalistyczna utopia. Wątki systemowe w twórczości Janusza A. Zajdla

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.5

AbstractDownload articleDownload article

social system, totalitarian regime, functions, dirty togetherness

Między stronami mocy. Przyczynek do analizy ustrojowej uniwersów fantastycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.6

AbstractDownload articleDownload article

Star Wars, law and literature, right to rebel

Oblicza autokracji w czeskich dystopiach literackich (na wybranych przykładach)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.7

AbstractDownload articleDownload article

Czech literary dystopias, autocracy in literature, Ludmila Freiová, Ondřej Neff, Ivan Kmínek, Martin Harníček

Unifikacja opłat stemplowych w okresie rządów sanacji — ustawa z dnia 1 lipca 1926 roku o opłatach stemplowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.8

AbstractDownload articleDownload article

interwar period, adherents of Piłsudski and the period of Piłsudski’s rule, charge, tax, stamp duties

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwai judykatury. Część szczególna I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.9

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Artykuły recenzyjne

Refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa „Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.10

AbstractDownload articleDownload article

dissidents, opponents, Hitler, Federal Republic of Germany, legal procedures, rehabilitation

Nacjonalizm włoski — pomiędzy nacjonalitaryzmem a nacjonalfaszyzmem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.11

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, nationalitarianism, national-fascism, fascism, authoritarianism, anti- liberalism

Polskie interpretacje totalitaryzmu. O niektórych efektach prac prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.12

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, nazism, communism, fascism, Poland, Lithuania, Slovakia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout