Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 31, 2009

Articles

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Giosue Carducci — u źródeł ideologicznych włoskiego nacjonalizmu

AbstractDownload articleDownload article

Faszyzm i nazizm w myśli Ludwiga von Misesa oraz Friedricha Augusta von Hayeka

AbstractDownload articleDownload article

Mapy „sugestywne” jako narzędzie propagandy na rzecz ekspansji w niemieckiej myśli geopolitycznej w latach 1919–1945

AbstractDownload articleDownload article

Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki "Humani generis unitas" z 1939 r.

AbstractDownload articleDownload article

Oddziaływanie ideologii nazistowskiej na sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945

AbstractDownload articleDownload article

Zbrodnie na mieszkańcach terenów okupowanych. Podstawy karania w świetle wyroków amerykańskich i brytyjskich trybunałów wojskowych (1945–1947)

AbstractDownload articleDownload article

Szymon Wiesenthal — na tropie nazistów i sprawiedliwości

AbstractDownload articleDownload article

Władza państwowa a społeczeństwo polskie i przemiany polityczne w XIX–XXI stuleciu

AbstractDownload articleDownload article

Polskie interpretacje genezy włoskiego faszyzmu 1922–1939

AbstractDownload articleDownload article

Polska międzywojenna myśl polityczna i społeczna wobec rasizmu i higieny rasowej w Trzeciej Rzeszy

AbstractDownload articleDownload article

Autorytarna władza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w myśli Stanisława Cara

AbstractDownload articleDownload article

Skazani na uran. Kopalnie rudy uranu we wspomnieniach żołnierzy batalionów pracy

AbstractDownload articleDownload article

Ze studiów nad ściganiem zbrodni nazistowskich w polskim systemie prawnym

AbstractDownload articleDownload article

Religijne oblicze komunizmu

AbstractDownload articleDownload article

Własność i klasa w doktrynie politycznej Lwa Dawidowicza Trockiego

AbstractDownload articleDownload article

Radzieckie prawo rodzinne jako przedmiot recepcji w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

Synarchizm meksykański (1931–2008): geneza, dzieje, doktryna. Część I (do 1944 roku)

AbstractDownload articleDownload article

Buck versus Bell, czyli eugenika w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Thomas Rohkrämer, A Single Communal Faith? The German Right from Conservatism to National Socialism, New York–Oxford 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Maciej Cesarz, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Tomasz Scheffler, Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy, Wrocław 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007

Download articleDownload article

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inauguracja, działalność, wyzwania i plany

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji „U źródeł totalitaryzmów XX wieku. W 90. rocznicę rewolucji bolszewickiej”

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout