Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 32, 2010, ss.472

W poszukiwaniu istoty polityki i tego, co polityczne. Tomasz Mann, Max Weber, Carl Schmitt i Hannah Arendt pomiędzy emocjami, marzeniami i poczuciem rzeczywistości

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Eric Voegelin wobec narodowego socjalizmu. Próba filozoficzno-religijnej interpretacji zjawiska

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nadczłowiek — najwyższy autorytet i prawodawca

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Krytyka demokracji w ideologii Adolfa Hitlera

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wódz i jego drużyna. Początki kształtowania się władzy i autorytetu Adolfa Hitlera wśród nazistów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcje i instytucje narodowosocjalistycznego prawa według Karola Joncy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Giovanni Papini. Od nacjonalizmu estetyzującego do futuryzmu politycznego (1903–1914)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Per una nuova democrazia” — krytyka faszyzmu w myśli politycznej Giovanniego Amendoli

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Synarchizm meksykański (1931–2009): geneza, dzieje, doktryna. Część II (1945–2009)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ewolucja doktryny „konstytucjonalizmu radzieckiego” 1918–1991

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Związek Radziecki jako państwo skorumpowane

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Doktryna rasowa Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941–1945)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Europa międzywojenna wobec rządów Józefa Piłsudskiego. Interpretacje „samoograniczającej się dyktatury” (1926–1935)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polska prasa prawicowa wobec interwencji Włoch i III Rzeszy w Hiszpanii 1936–1939

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polski ruch narodowosocjalistyczny w latach 30. XX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau ludności żydowskiej z getta krakowskiego w relacjach ofiar

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Philippe Foro, Włochy faszystowskie, Avalon, Kraków 2008, ss. 318

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Joanna Sondel-Cedarmas, Gabriele D’Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Universitas, Kraków 2008, ss. 317

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Werner Jochmann, Kryzys społeczny. Antysemityzm. Narodowy Socjalizm, wstęp i opracowanie Henryk Olszewski, przeł. Bolesław Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, t. I, ss. 597

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Fabrice d’Almeida, Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, przeł. Andrzej Wiśniewski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 383

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja:The Holocaust: Voices of Scholars, red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Austeria, Cracow 2009, ss. 297

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Alina Skibińska (współpr. Marta Janczewska et al.), Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Cyklady, Warszawa 2007, ss. 515

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 224

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Manus I. Midlarsky, The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century, Cambridge University Press, New York 2005, ss. 463

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Chris Bishop, Zagraniczne formacje SS. Zagraniczni ochotnicy w Waffen-SS w latach 1940–1945, Muza SA, wyd. II, Warszawa 2008, ss. 192

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Mark Sołonin, 23 Czerwca — Dzień „M”, przeł. Jerzy Redlich, Dom Wydawniczy Rebis, wyd. I, Warszawa 2008, ss. 520

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Heather Pringle, Plan rasy panów. Instytut naukowy Himmlera a Holokaust, przeł. Jacek Lang, Zysk i s-ka Wydawnictwo, wyd. I, Poznań 2009, ss. 382

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z seminarium naukowego "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat", poświęconego pamięci Henryka Sławika w 65. rocznicę śmierci polskiego dyplomaty

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy