Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39, 2017, nr 1, ss.184

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.1

AbstractDownload articleDownload article

glamour totalitarianism, political gnosis, the information age

Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.2

AbstractDownload articleDownload article

law, national socialism, leader, nation, race, Third Reich

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.3

AbstractDownload articleDownload article

subjective rights of private individuals, rights of privacy (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

Geneza antropologii politycznej Carla Schmitta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, political anthropology, political theory, authoritarianism, dictatorship

Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z „Perfekcji techniki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Friedrich Georg Jünger, perfection of technology, technology, creative idleness, slow life, revolutionary conservatism

„La bataglia per la libertà” — antyfaszystowska opozycja braci Carlo i Nello Rossellich w latach 1926–1937

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.6

AbstractDownload articleDownload article

fascism, antifascism, Carlo Rosselli, Nello Rosselli, freedom, Mussolini

Retroaktywna „defaszyzacja faszyzmu” w interpretacji Emilio Gentilego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.7

AbstractDownload articleDownload article

fascism, interpretations, Emilio Gentile

Samodzierżawie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.8

AbstractDownload articleDownload article

Russia, power, samoderzhaviye, absolutism, totalitarianism, authoritarianism

„Kondycje mitawskie” i próba ograniczenia samodzierżawia w Imperium Rosyjskim na początku 1730 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Russian Empire, Tsarist autocracy, Peter II of Russia, The Supreme Privy Council, Anna Ivanonva, Consitution, noblemen, resistance

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout