Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38, 2016, nr 4, ss.144

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.1

Download articleDownload article

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.3

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, communism, Stalinism, posttotalitarianism, authoritarianism

Proteuszowy świat myśli politycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Proteus, myth, liberalism, republicanism, interpretation, tradition

Liberalna demokracja jako obóz koncentracyjny? Kilka uwag o mnożących się (skandalicznych?) opiniach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.5

AbstractDownload articleDownload article

politics, law, Liberal democracy, biopolitics

Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.6

AbstractDownload articleDownload article

revolutionary intelligentsia, intellectual worker, education as property, critic of socialist programmes, exploitation of uneducated proletarians by socialist

Pomiędzy państwem prawnym a autorytaryzmem. Z polskich rozważań nad poszukiwaniem optymalnego ustroju państwa po odzyskaniu niepodległości w III Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.7

AbstractDownload articleDownload article

parliamentarism, parliamentary-cabinet system, authoritarianism, Second Republic of Poland, Third Republic of Poland, political system of contemporary Poland, post-communism

Dwie rewolucje

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.8

AbstractDownload articleDownload article

Conservative revolution, identity, nation, community

Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.9

AbstractDownload articleDownload article

authoritarianism, Debré, effective democracy, constitutional reform, the Fifth Republic, rationalized parliamentary system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout