Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 3, ss.96

Articles

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Opłata skarbowa w systemie prawa PRL na przykładzie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 roku o opłacie skarbowej

AbstractDownload articleDownload article

duty, fee, stamp duty, law of the Polish People’s Republic, public levy

Konflikty religijne jako podłoże zamiaru ludobójczego na przykładzie konfliktu bośniackiego

AbstractDownload articleDownload article

genocide, genocide intent, religion, religious conflicts, Srebrenica

Охрана прав человека в правовой системе Украины

AbstractDownload articleDownload article

rights and liberties, protection of human rights, the legal system of Ukraine

Recenzja: O naturze przywództwa Adolfa Hitlera w ujęciu Laurence’a Reesa

AbstractDownload articleDownload article

leadership, myth, charisma, Adolf Hitler

O filozofii prawa Trzeciej Rzeszy na sposób sokratejski: Tadeusza Guza interpretacja nazistowskiej filozofii prawa

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, Nazi doctrine

Sprawozdanie: Kilka uwag o  II Zjeździe Niemcoznawców (21–23 listopada 2013 roku)

AbstractDownload articleDownload article

Germany, politics, German studies, culture, Wrocław

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout