Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 34, 2012, nr 3, ss.136

Articles

„Wracają czasy Krzyża i Szabli”*. Narodowo-radykalna krucjata przeciwko materializmowi. Myśl polityczna Mariana Reutta (1907–1945) w latach trzydziestych XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

„Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. Ustawa konstytucyjna RP z 1935 roku w perspektywie decyzjonistycznej

AbstractDownload articleDownload article

O funkcjonowaniu administracji w PRL uwag kilka

AbstractDownload articleDownload article

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część ogólna

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 552

Download articleDownload article

Recenzja: Rafał Pankowski, The Populist Radical Right in Poland. The patriots, seria: „Routledge Studies in Extremism and Democracy”, Routledge, London & New York 2010, ss. 272

Download articleDownload article

Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI (Wykłady specjalizowane)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout