Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

40, 2018, nr 4

2019

Liczba stron: 204

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Psychologiczne i językowe uprzedmiotowienie obcych (stereotypizacja i dehum...
(Amadeusz Citlak)

Ruch Narodowo-Socjalistyczny (NSB) w Niderlandach i jego koncepcja polityki...
(Paweł Kołek)

Obozy koncentracyjne jako nowoczesna forma zwalczania przestępczości w Repu...
(Sebastian Fikus)

Więcej >

40, 2018, nr 3

2018

Liczba stron: 108

Wstęp
(Joanna Sondel-Cedarmas)

Introduction
(Joanna Sondel-Cedarmas)

‘Expulsion’ in German historical policy — consequences for Polish-German re...
(Ewa Bojenko-Izdebska)

Italy’s fascist past: A difficult reckoning
(Filippo Focardi)

Więcej >

40, 2018, nr 2

2018

Liczba stron: 152

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Problem demokracji totalitarnej w filozofii politycznej libertarianizmu
(Norbert Slenzok)

U źródeł japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu — doktryna kokutai w życiu ...
(Michał A. Piegzik)

Rolf-Heinz Höppner — niemiecki zbrodniarz z Kraju Warty
(Bogumił Rudawski)

Więcej >

40, 2018, nr 1

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Terroryzm — walka słabych z silnymi
(Henryk Spustek)

Terroryzm w obliczu bezpieczeństwa państwa
(Tomasz Dukiewicz)

Terroryzm — zjawisko pochodne wojny
(Alicja Paluch, Henryk Spustek)

Więcej >

39, 2017, nr 4

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Central European states from a conservative perspective in the period 1990–...
(Juraj Kalický, Jana Lasicová, Jaroslav Ušiak)

Use of methods for decision-making support in anti-terrorism operations
(Jozef Wesselényi, Jaroslav Kompan)

The National Police Academy as a leading component of the police education ...
(Jacek Dworzecki, Dominik Hryszkiewicz)

Więcej >

39, 2017, nr 3

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Freedoms of Expression, Political Extremism and Seditious Speech in the Uni...
(Łukasz Machaj)

Wpływ ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce
(Anna Machnikowska)

Hiszpańska podróż Jędrzeja Giertycha
(Dawid Kabaciński)

Więcej >

39, 2017, nr 2

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Autorytarne prawa naturalne? Kilka uwag o negatywnym potencjale pozytywnych...
(Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuczyński)

Oddział wileński Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem...
(Przemysław Dąbrowski)

Kilka uwag o prawniczych studiach II stopnia w latach 1952–1954
(Henryk Olszewski)

Więcej >

39, 2017, nr 1

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej
(Roman Bäcker)

Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa
(Marek Maciejewski)

Więcej >

38, 2016, nr 4

2017

Strony redakcyjne i spis treści
(Autor nieznany)

Słowo wstępne
(Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler)

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak
(Michał Urbańczyk)

Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku...
(Hubert Izdebski)

Więcej >

38, 2016, nr 3

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Права человека — от эпохи Просвещения до информационного общества
(Olha Zołotar)

Причинный комплекс пропаганды терроризма
(Valerii Vasilishyn)

Koncepcja „nieuświadomionego Boga” — rozważania po Holocauście Victora Fran...
(Mateusz Nieć)

Więcej >

38, 2016, nr 2

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne
(Roman Bäcker)

„…wobec rozmiarów Zagłady świat doświadczył ogromnej winy…”. Debaty wokół n...
(Jolanta Ambrosewicz-Jacobs)

Domniemane i rzeczywiste kontakty prominentów nazistowskich z polskością pr...
(Wojciech Kapica)

Więcej >

38, 2016, nr 1

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Roma criminality in Slovakia. An introduction to the problem
(Jaromír Mlýnek)

The role of the Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs in...
(Jacek Dworzecki)

Policing in the Slovak Republic. The organization and current problems of p...
(Libor Gašpierik)

Więcej >

37, 2015, nr 4

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Autor nieznany)

Rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeci...
(Dariusz Staniów)

Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terr...
(Jakub Czudiak)

Zagrożenie terroryzmem oraz aspekt militarny w jego zwalczaniu
(Tomasz Dukiewicz)

Więcej >

37, 2015, nr 3

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Autor nieznany)

Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polity...
(Radosław Antonów, Marek Maciejewski)

Analiza porównawcza wybranych społeczeństw obywatelskich
(Henryk Spustek)

Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie — strategia przeciwdziałania imp...
(Piotr Hałys)

Więcej >

37, 2015, nr 2

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Autor nieznany)

Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na ...
(Adam Bosiacki)

Krytyka nierzeczywistości w konserwatyzmie Carla Schmitta i Leo Straussa
(Łukasz Święcicki)

Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwit...
(Piotr Trojański)

Więcej >

37, 2015, nr 1

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza
(Joanna Sondel-Cedarmas)

Dehumanizacja — zaburzenie i patologia czy permanentny stan ludzkiego umysł...
(Amadeusz Citlak)

Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski
(Łukasz Bojko)

Więcej >

36, 2014, nr 4

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

In memoriam Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (1944–2015)
(Marek Maciejewski)

„Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia s...
(Lech Dubel, Marcin Niemczyk)

Istota i przyszłość totalizmu w spojrzeniu polskich przedstawicieli nauk sp...
(Marek Kornat)

Więcej >

36, 2014, nr 3

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Opłata skarbowa w systemie prawa PRL na przykładzie ustawy z dnia 13 grudni...
(Dobrosława Antonów)

Konflikty religijne jako podłoże zamiaru ludobójczego na przykładzie konfli...
(Aleksandra Spychalska)

Охрана прав человека в правовой системе Украины
(Olha Zołotar)

Więcej >

36, 2014, nr 2

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Tradycjonalizm a  dyktatura. Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec fran...
(Jacek Bartyzel)

Stosunek Adolfa Hitlera do spraw polskich od zarania nazizmu do jego upadku
(Marek Maciejewski)

Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa....
(Marta Baranowska, Paweł Fiktus)

Więcej >

36, 2014, nr 1

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Pojęcie tyranii w myśli średniowiecza
(Małgorzata Łuszczyńska)

Das Bild des Bischofs Carl Maria Splett im historischen Gedächtnis in Polen...
(Aleksandra Kmak-Pamirska)

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich doku...
(Tomasz Kruszewski)

Więcej >

35, 2013, nr 4

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Postawy narodowe adwokatów górnośląskich w  okresie II wojny światowej
(Lech Krzyżanowski)

„Antypolska akcja”. Ludobójcza czystka etniczna przeprowadzona przez OUN-B ...
(Grzegorz Motyka)

W  pogoni za katharsis, czyli „Bękarty wojny” a  stereotyp Żyda w  kulturze...
(Joanna Rak)

Więcej >

35, 2013, nr 3

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Prawna i faktyczna sytuacja włoskich Żydów w dobie prześladowań faszystowsk...
(Piotr Podemski)

Antysemityzm, imperializm, autorytaryzm w myśli politycznej Francesca Coppo...
(Joanna Sondel-Cedarmas)

Od „Hiszpanii imperialnej” do „imperium europejskiego”. Fundamentalne konce...
(Krzysztof Karczewski)

Więcej >

35, 2013, nr 2

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

U źródeł nacjonalizmu: idea narodu w filozofii Jana Jakuba Rousseau
(Marta Baranowska)

Wilhelm Marr (1819–1904) jako „patriarcha” niemieckiego antysemityzmu
(Mariusz Kopczyński)

Radykalny ruch chłopski w Republice Weimarskiej
(Małgorzata Hasiewicz)

Więcej >

35, 2013, nr 1

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

On the classical theories of non-democratic regimes and their usefulness in...
(Michal Kubát)

Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Con...
(Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska)

Patti Lateranensi. Un accordo tra lo Stato Fascista e la Santa Sede
(Piotr Sternalski)

Więcej >

34, 2012, nr 4

2013

Buchenwaldzki dylemat Moskwy i jego polityczno-doktrynalne tło
(Adam Basak)

Polacy w niemieckiej policji pomocniczej. Schutzmannschaftsbataillon 202 w ...
(Michał Wenklar)

Banderyzm. Przyczyny zbrodni ludobójstwa SB-OUN i UPA w czasie II wojny świ...
(Czesław Partacz)

Pierwszy raport zbiorczy dla Józefa Stalina z „operacji polskiej”
(Tomasz Sommer)

Więcej >

34, 2012, nr 3

2013

„Wracają czasy Krzyża i Szabli”*. Narodowo-radykalna krucjata przeciwko mat...
(Arkadiusz Meller)

„Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. U...
(Paweł Bała)

O funkcjonowaniu administracji w PRL uwag kilka
(Anna Machnikowska)

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarn...
(Tomasz Scheffler)

Więcej >

34, 2012, nr 2

2013

Historicism and historiosophy in Ludwig Gumplowicz’s early writings. Gumplo...
(Davide Artico)

Elementy „religijne” w ideologii i obrzędach narodowosocjali­stycznych Trze...
(Aleksandra Kmak-Pamirska)

Czy Adolf Hitler był katechonem? Uwaga na marginesie dyskusji o istocie teo...
(Adam Wielomski)

Kościół katolicki w Niemczech w dobie hitleryzmu. Rozważania w kontekście t...
(Mariusz Bodynek)

Więcej >

34, 2012, nr 1

2013

Samodzierżawie a konstytucjonalizm. Dylematy kształtowania rosyjskiego kons...
(Adam Bosiacki)

Nieudany projekt — demokratyczna Rosja
(Adam R. Bartnicki)

Faszyzm włoski wobec kwestii żydowskiej 1919–1938
(Piotr Podemski)

Myśl prawno-polityczna i ustrój włoskiego faszyzmu a inspiracje ideologiczn...
(Joanna Sondel-Cedarmas)

Więcej >

33, 2011

2011

Słowo wstępne
(Marek Maciejewski, Maciej Marszał)

Najwcześniejsze polskie interpretacje nazizmu (1922–1924)
(Marek Maciejewski)

Polska sowietologia do 1939 roku
(Richard Pipes)

Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina
(Leonard Górnicki)

Więcej >

32, 2010

2010

W poszukiwaniu istoty polityki i tego, co polityczne. Tomasz Mann, Max Webe...
(Ryszard Skarzyński)

Eric Voegelin wobec narodowego socjalizmu. Próba filozoficzno-religijnej in...
(Adam Wielomski)

Nadczłowiek — najwyższy autorytet i prawodawca
(Marta Baranowska)

Krytyka demokracji w ideologii Adolfa Hitlera
(Maria Zmierczak)

Więcej >

31, 2009

2009

Słowo wstępne
(Marek Maciejewski)

Giosue Carducci — u źródeł ideologicznych włoskiego nacjonalizmu
(Joanna Sondel-Cedarmas)

Faszyzm i nazizm w myśli Ludwiga von Misesa oraz Friedricha Augusta von Hay...
(Radosław Wojtyszyn)

Mapy „sugestywne” jako narzędzie propagandy na rzecz ekspansji w niemieckie...
(Tomasz Klin)

Więcej >

 

30, 2008

2008

Słowo wstępne
(Marek Maciejewski)

Demokracja a dyktatura, autorytaryzm, totalitaryzm. Komparatystyka relacji ...
(Roman Tokarczyk)

Nazizm kontra Nietzsche
(Marta Baranowska)

Palenie krzyży jako manifestacja konstytucyjnie chronionej wolności słowa? ...
(Łukasz Machaj)

Więcej >

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy